شهر رویا

رویا ها به حقیقت می پیوندند

وای به حالت اگه نظر ندی ..:)

۳۴ نظر
اگه نظر ندی دعا میکنم دماغتو عمل کنی فرداش یه کف گرگی تو دماغ بخوری!
اگه نظر ندی دعا میکنم کچل شی!

اگه نظر ندی دعا میکنم اسهال بگیری!

اگه نظر ندی دعا میکنم وبلاگت فی.لت.ر بشه!


اگه نظر ندی دعا میکنم شست پات بره تو چشت!


اگه نظر ندی دعا میکنم سوسکا بهت حمله کنن!


اگه نظر ندی دعا میکنم سرت تو توالت گیر کنه !

اگه نظر ندی دعا میکنم کامپیوترت ایدز بگیره!


اگه نظر ندی دعا میکنم لوله ی فاضلاب خونتون بترکه !


اگه نظر ندی دعا میکنم اینترنتت قطع بشه !


اگه نظر ندی دعا میکنم با بی اف یا جی افت دعوات شه!


اگه نظر ندی دعا میکنم هر چی میخری اصل نباشه !

اگه نظر ندی دعا میکنم بری خرید کنی جلو همه پول کم بیاری !


 اگه نظر ندی ایشاالله این شکلی بشی

عکسهایی از خنده دار ترین مدل های موی

۲۷ ۸

تام یا جری؟

۴ نظر

نتیجه تصویری برای راستشو بگو

۱ ۰

از چی میترسی؟

۱ نظر

نتیجه تصویری برای راستشو بگو

۱ ۰

؟؟؟

۴ نظر


۲ ۰

دوران مدرسه

۱ نظر

۱ ۰
ز مردم دل بکن یاد خدا کن

خدا را وقت تنهایی صدا کن

در آن حالت که اشکت می چکد گرم

غنیمت دان و ما را هم دعا کن ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان